Hiển thị

TOUR HỌC SINH

HÀ NỘI - THÀNH CỔ HÀ NỘI - XEM PHIM- HÀ NỘI ( Nửa ngày)

Thời gian: Nửa ngày
Phương tiện: ô tô
Giá:

HÀ NỘI - LÀNG LỤA VẠN PHÚC - HÀ NỘI

Thời gian: Nửa ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá:

HÀ NỘI - VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM- CÔNG VIÊN THỦ LỆ- HÀ NỘI

Thời gian: Nửa ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá:

HÀ NỘI - CỔ LOA - HÀ NỘI

Thời gian: 1 ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá:

HÀ NỘI - CÔNG VIÊN MẶT TRỜI- PHIÊN CHỢ QUÊ - HÀ NỘI

Thời gian: Nửa ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá:

HÀ NỘI - BẢO TÀNG LỊCH SỬ - XEM PHIM- HÀ NỘI

Thời gian: 1ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá:

À NỘI - BẢO TÀNG KHÔNG QUÂN- CÔNG VIÊN NƯỚC- HÀ NỘI

Thời gian: 1 ngày
Phương tiện: Ô tô
Giá:

HÀ NỘI - BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC- XEM PHIM- HÀ NỘI

Thời gian: Nửa ngày Phương tiện: Ô tô. Giá:

HÀ NỘI - LĂNG BÁC- XEM XIẾC -VƯỜN THÚ THỦ LỆ- HÀ NỘI

Thời gian: 1 ngày.
Phương tiện: Ô tô
Giá: