Hiển thị

TOUR GHÉP HÀNG TUẦN

HÀ NỘI - CHÙA BA VÀNG - CHÙA YÊN TỬ - HÀ NỘI

Thời lượng: 1 ngày Giá: 450.000 VNĐ/ Khách Phương tiện: Oto

430.000đ

​HÀ NỘI – ĐỀN ÔNG HOÀNG BẢY – ĐỀN CÔ TÂN AN - HÀ NỘI

Thời lượng: 1 ngày Giá: 630.000 VNĐ/ Khách Phương tiện: Oto

630.000đ

ĐỀN CỬA ÔNG -CHÙA CÁI BẦU - CHÙA BA VÀNG

Thời lượng: 1 ngày Giá: 490.000 VNĐ/ Khách Phương tiện: Oto

570.000đ

HÀ NỘI - CHÙA TRĂM GIAN - CHÙA TÂY PHƯƠNG - CHÙA THẦY - HÀ NỘI

THỜI LƯỢNG: 1 NGÀY GIÁ: 370.000 VNĐ/KHÁCH

370.000đ

HÀ NỘI – CHÙA HƯƠNG – HÀ NỘI

THỜI LƯỢNG: 1 NGÀY GIÁ: 450.000VNĐ/KHÁCH

450.000đ

HÀ NỘI - CHÙA BỔ ĐÀ - CHÙA VĨNH NGHIÊM- HÀ NỘI

THỜI LƯỢNG: 1 NGÀY GIÁ: 350.000 VNĐ/KHÁCH

350.000đ

HÀ NỘI - CHÙA BA VÀNG - CHÙA PHẬT TÍCH - HÀ NỘI

THỜI LƯỢNG: 1 NGÀY GIÁ: 360.000 VNĐ/KHÁCH

360.000đ

HÀ NỘI – CHÙA BÁI ĐÍNH – KHU DU LỊCH TRÀNG AN – HÀ NỘI

THỜI LƯỢNG: 1 NGÀY GIÁ: 590.000 VNĐ/ KHÁCH KHỞI HÀNH: Hàng ngày

550.000đ

HÀ NỘI - CHÙA BA VÀNG - YÊN TỬ - HÀ NỘI

THỜI LƯỢNG: 1 NGÀY GIÁ: 390.000 VNĐ PHƯƠNG TIỆN: OTO

390.000đ

ĐỀN TRẦN - CHÙA PHỔ MINH - CHÙA CỔ LỄ

THỜI LƯỢNG: 1 NGÀY GIÁ: 390.000 VNĐ PHƯƠNG TIỆN: OTO

350.000đ

HÀ NỘI - ĐỀN THỜ BÁC HỒ - ĐỀN MẪU - ĐỀN THÁNH TẢN VIÊN - HÀ NỘI

THỜI LƯỢNG: 1 NGÀY GIÁ: 410.000 VNĐ PHƯƠNG TIỆN: OTO

410.000đ